0% Ładowanie...

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014–2020

Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

Działania 1.4 Wzór na konkurencję II etap

Tytuł projektu:

Wdrożenie innowacji produktowych w branży reklamy OOH oraz włączenie procesów design thinking w przedsiębiorstwie RECEVENT

  • Cele projektu:

Celem projektu firmy RECEVENT jest wzmocnienie pozycji rynkowej i implementacja wzornictwa w przedsiębiorstwie poprzez zaprojektowanie wspólnie z wzornikami innowacji produktowych o zdefiniowanych przez Strategię cechach oraz wdrożenie ich do działalności gospodarczej w okresie realizacji projektu.

  • Planowane efekty:

Oczekuje się, że do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa doprowadzą zmiany polegające na:

  1. Zmianie technologicznej (zakup linii technologicznej do ekologicznego druku i obróbki papieru, zorganizowanie działu projektowego),
  2. Zmianie organizacyjnej (uzupełnienie brakujących w strukturze działów, kadry i działań, powołanie zespołów),
  3. Zmianie wizerunkowej (opracowanie nowoczesnego systemu identyfikacji oraz komunikacji innowacji produktowych),
  4. Zwiększeniu udziału technologii informatycznych (produkcja i logistyka na nowoczesnej linii technologicznej zarządzana przez system informatyczny),
  5. Wprowadzeniu innowacji produktowej dostosowanej do potrzeb współczesnego rynku OOH i użytkowników (wysokiej jakości druk ekologiczny, możliwość utylizacji odpadów, szybkość działania i optymalizacja kosztów w zakresie montażu i demontażu powierzchni reklamowych; znacząco ulepszona usługa realizacji kampanii billboardowych w oparciu o system RAPZ).
  • Wartość projektu: 6 718 875,00 zł
  • Wkład Funduszy Europejskich: 2 988 925,00 zł