0% Ładowanie...

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 1/2020

dot. planowania realizacji projektu pt. „Wzrost konkurencyjności firmy RECEVENT poprzez działalność na rynkach zagranicznych.” w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MSP – Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, 2014-2020.